HD-COMSYS d.o.o.             10410 Velika Gorica, Slavka Kolara 4, m.0915577395, t.016225661, deanhergesic@gmail.com, hdcomsys@gmail.com, dean.hergesic@hd-comsys.hr, hd-comsys@hd-comsys.hr 

you can afford it !

Home

projektiranje i proizvodnja rasvjetnih tijela u modularnoj LED tehnologiji za industrijske, sportske i stambeno-poslovne objekte.

 

Zadnja promjena : 17.6.2018.

Text Box: