HD-COMSYS

projektiranje i proizvodnja LED reflektora u industriji i sportu

reflektori za ribolov snaga 50W i 100W

Reflektori s lećama širine snopa 24/36/60/90 stupnjeva.Za osvjetljenje radnog prostora za manipulacije ulovom.

Izrada okvira I načina pričvršćenja po narudžbi i potrebama korisnika.

Napon apajanja je 36V ( 3x12V)

 

Osim radnih izrađujemo i lovne reflektore za prikupljanje i podizanje ribe. Isti imaju mogućnost ručne promjene intenziteta i time moguće “privlačenje” ribe iz dubine prema površini ( vidi naslov LRP400/36VDC)